Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) kỷ niệm 60 năm thành lập

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng thành tích của trường THPT Trần Phú. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng thành tích của trường THPT Trần Phú. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng thành tích của trường THPT Trần Phú. Ảnh: QĐ
Lên top