Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về biên giới lãnh thổ

Thứ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG
Lên top