Trường Đại học Vinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường ĐH Vinh đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Hồ Thỏa
Trường ĐH Vinh đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Hồ Thỏa
Trường ĐH Vinh đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Hồ Thỏa
Lên top