Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh trống khai trường tại Ninh Thuận

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng nhà trường di ảnh Bác Hồ kính yêu với học sinh là thiếu niên tiền phong.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng nhà trường di ảnh Bác Hồ kính yêu với học sinh là thiếu niên tiền phong.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng nhà trường di ảnh Bác Hồ kính yêu với học sinh là thiếu niên tiền phong.
Lên top