Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tết cho gia đình chính sách

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho gia đình chính sách ở Đồng Nai. Ảnh: CTV
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho gia đình chính sách ở Đồng Nai. Ảnh: CTV
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho gia đình chính sách ở Đồng Nai. Ảnh: CTV
Lên top