Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói về lần đi bầu cử "đặc biệt"

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bầu cử tại điểm bầu cử số 11, TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bầu cử tại điểm bầu cử số 11, TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bầu cử tại điểm bầu cử số 11, TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Lên top