Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết tại Quảng Ngãi

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ. Ảnh: Quốc Triều
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ. Ảnh: Quốc Triều
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ. Ảnh: Quốc Triều
Lên top