Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và các văn sỹ, trí thức

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: QH)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: QH)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: QH)
Lên top