Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính: Nguyên tắc là không để trống quyền lực

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Lên top