Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm bà con vùng lũ Mường Lát