Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

Lên top