Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời

Ông Phạm Thanh Tùng trong buổi công bố nhận chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Ông Phạm Thanh Tùng trong buổi công bố nhận chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Ông Phạm Thanh Tùng trong buổi công bố nhận chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Lên top