Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai bị kỷ luật cảnh cáo

Lên top