Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lâm bệnh nặng và qua đời

Ông Nguyễn Thanh Quang. Nguồn ảnh: Thành uỷ Đà Nẵng
Ông Nguyễn Thanh Quang. Nguồn ảnh: Thành uỷ Đà Nẵng
Ông Nguyễn Thanh Quang. Nguồn ảnh: Thành uỷ Đà Nẵng
Lên top