Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa bị đình chỉ công tác