Trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa bị đình chỉ công tác