Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út. Ảnh: ĐT
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út. Ảnh: ĐT
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út. Ảnh: ĐT
Lên top