Trưởng ban Dân nguyện: Quốc hội rất lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, cần đẩy mạnh hơn nữa việc lắng nghe ý kiến của người dân để đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của cử tri.
Theo bà Nguyễn Thanh Hải, cần đẩy mạnh hơn nữa việc lắng nghe ý kiến của người dân để đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của cử tri.
Theo bà Nguyễn Thanh Hải, cần đẩy mạnh hơn nữa việc lắng nghe ý kiến của người dân để đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của cử tri.
Lên top