Trước đây xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nay phải đánh “giặc tụt hậu”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top