Trung ương thống nhất cao đề xuất của Bộ Chính trị về nhân sự khoá XIII

Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII đã bàn về công tác nhân sự. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII đã bàn về công tác nhân sự. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khoá XII đã bàn về công tác nhân sự. Ảnh Nhật Bắc
Lên top