Trung ương thảo luận về nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng ngày 8.3 tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng ngày 8.3 tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng ngày 8.3 tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top