Trung ương thảo luận về lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khai mạc ngày 4.10. Ảnh Phương Hoa.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khai mạc ngày 4.10. Ảnh Phương Hoa.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khai mạc ngày 4.10. Ảnh Phương Hoa.
Lên top