Trung ương ra quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Bộ Chính trị cho ý kiến về Quy định những điều đảng viên không được làm. Ảnh Nhật Bắc
Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Bộ Chính trị cho ý kiến về Quy định những điều đảng viên không được làm. Ảnh Nhật Bắc
Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Bộ Chính trị cho ý kiến về Quy định những điều đảng viên không được làm. Ảnh Nhật Bắc
Lên top