Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top