Trung ương mặc niệm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top