Trung ương khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng

Ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh LDO
Lên top