Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Bộ đội đưa cơm tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Bộ đội đưa cơm tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Bộ đội đưa cơm tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top