Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu bổ sung 2 Bí thư

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh: TW Đoàn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh: TW Đoàn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh: TW Đoàn.
Lên top