Trung ương Đoàn: 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng ĐH Đảng toàn quốc

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, TP.Hải Phòng thực hiện nghi thức phát động. Ảnh Mai Dung
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, TP.Hải Phòng thực hiện nghi thức phát động. Ảnh Mai Dung
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, TP.Hải Phòng thực hiện nghi thức phát động. Ảnh Mai Dung
Lên top