Trung ương đã lấy phiếu tín nhiệm 21 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của Đảng. Ảnh: N.Bắc.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của Đảng. Ảnh: N.Bắc.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của Đảng. Ảnh: N.Bắc.
Lên top