Trung ương chấp thuận cho Bí thư Hậu Giang nghỉ hưu trước tuổi

Ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.
Ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.