Trung ương bỏ phiếu biểu quyết về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bế mạc sáng 9.3. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bế mạc sáng 9.3. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bế mạc sáng 9.3. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top