Trung ương bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc
Lên top