Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tướng Trần Văn Vệ được giao quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát