Trung tướng Tô Ân Xô: Cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử

Trung tướng Tô Ân Xô (đứng) trình bày báo cáo kết quả các mặt công tác đã triển khai, tại phiên họp thứ năm, nhằm rà soát, đánh giá tổng thể lần cuối các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước Ngày bầu cử. Ảnh: BCA
Trung tướng Tô Ân Xô (đứng) trình bày báo cáo kết quả các mặt công tác đã triển khai, tại phiên họp thứ năm, nhằm rà soát, đánh giá tổng thể lần cuối các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước Ngày bầu cử. Ảnh: BCA
Trung tướng Tô Ân Xô (đứng) trình bày báo cáo kết quả các mặt công tác đã triển khai, tại phiên họp thứ năm, nhằm rà soát, đánh giá tổng thể lần cuối các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước Ngày bầu cử. Ảnh: BCA
Lên top