Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu khoá mới

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh BQP
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh BQP
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh BQP
Lên top