Trung tướng Nguyễn Việt Thành nhớ về “Anh Hai Nghĩa”

Ông Tư Bốn (áo trắng) đến viếng ông Hai Nghĩa từ rất sớm. Ảnh: BTC
Ông Tư Bốn (áo trắng) đến viếng ông Hai Nghĩa từ rất sớm. Ảnh: BTC
Ông Tư Bốn (áo trắng) đến viếng ông Hai Nghĩa từ rất sớm. Ảnh: BTC
Lên top