Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Lên top