Trung tướng Lương Tam Quang nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La.
Lên top