Trung tướng Dương Đức Hoà bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Trung tướng Dương Đức Hòa nghỉ hưu và bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 từ tháng 5-2016. Ảnh: VOV.
Trung tướng Dương Đức Hòa nghỉ hưu và bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 từ tháng 5-2016. Ảnh: VOV.
Trung tướng Dương Đức Hòa nghỉ hưu và bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 từ tháng 5-2016. Ảnh: VOV.
Lên top