Trung tướng Bùi Văn Thành: Phòng cháy chữa cháy, đừng phó mặc cho ai

Trung tướng Bùi Văn Thành. Ảnh: NT.
Trung tướng Bùi Văn Thành. Ảnh: NT.
Trung tướng Bùi Văn Thành. Ảnh: NT.