Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng bốc cháy ngùn ngụt trong... mưa