Trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới, tại sao không?

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sang Mỹ và EU, tại một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sang Mỹ và EU, tại một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sang Mỹ và EU, tại một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H
Lên top