Trung tâm Hậu cần kỹ thuật Đảo Sinh Tồn giúp ngư dân chống bão số 9

Cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT Đảo Sinh Tồn đang cố định dây buộc tàu cá.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT Đảo Sinh Tồn đang cố định dây buộc tàu cá.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT Đảo Sinh Tồn đang cố định dây buộc tàu cá.
Lên top