Trung tá Trần Đức Hưởng đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch Nước cho Trung tá Trần Đức Hưởng đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch Nước cho Trung tá Trần Đức Hưởng đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch Nước cho Trung tá Trần Đức Hưởng đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN
Lên top