Trung Quốc vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam

Tàu kiểm ngư KN490 của Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Tàu kiểm ngư KN490 của Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Tàu kiểm ngư KN490 của Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Lên top