Trung Quốc ngăn cản Việt Nam thăm dò dầu khí là vô lý, ngang ngược

Ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: VIETTIMES
Ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: VIETTIMES
Ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: VIETTIMES
Lên top