Trung Quốc đang khiêu khích, gây leo thang xung đột

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam được tổ chức gần nhà giàn DKI/8 tháng 1.2019. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam được tổ chức gần nhà giàn DKI/8 tháng 1.2019. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam được tổ chức gần nhà giàn DKI/8 tháng 1.2019. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lên top