Trưng bày gần 400 bức ảnh sinh động về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các đại biểu dự Triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: PV
Các đại biểu dự Triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: PV
Các đại biểu dự Triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: PV
Lên top