Trưng bày 200 hình ảnh, tư liệu tại Triển lãm "Chiến thắng Biên giới 1950"

Lên top