Trưng bày 200 hiện vật tại Triển lãm “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”

Đại biểu thanh niên tiên tiến tham quan triển lãm. Ảnh: Quang Đại
Đại biểu thanh niên tiên tiến tham quan triển lãm. Ảnh: Quang Đại
Đại biểu thanh niên tiên tiến tham quan triển lãm. Ảnh: Quang Đại
Lên top